Typové rodinné domy, projekty - Atypatelier.sk

Typové projekty rodinných domovatypatelier_logo

Náš ateliér ponúka v súčasnej dobe viac ako 20 základných typových rodinných domov. Typové projekty rodinných domov sú rozdelené do štyroch sekcií podľa typu stavby. Aby sme mohli dokonale uspokojiť vaše predstavy o bývaní, našu ponuku rozširujeme aj o veľké množstvo modifikácií týchto stavieb, ako sú napríklad možnosti otočenia stavby okolo osy voči svetovým stranám, zrkadlenie stavby, rôzne úpravy okien, dverí, posunutie priečok a pod..

Typové rodinné domy Atypateliér: 

Osadenie typových rodinných domov na konkrétny pozemok

Ponúkame vypracovanie osadenia typového rodinného domu na konkrétnu parcelu investora vrátane napojenia na inžinierske siete, terénne úpravy, oplotenie, zimné záhrady, bazény a pod.. K projektu je možné vypracovať vizualizáciu osadenia typového domu do terénu.

architektonická štúdia rodinný dom atypatelier

 

Atypické architektonické štúdie a projekty

 

Návrhy interiérov

Najnovšie projekty:

Typový dom RM 127
Atypický dom RM
Polyfunkčný objekt
Polyfunkčný objekt
Atypický dom RM
Typový dom RM 100
Polyfunkčný objekt
Atypický dom RM
Atypický dom RM
Vizualizácia domu smútku
Vizualizácia terasy